ކާނާ

ތެލުލި އަލުވި

Nov 15, 2015

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

2 އަލުވި ފޮތިފޮތި ކޮށްފައި
2 / 1 ޖޯޑުފުށް
2 ސައިސަމުސާ މުގުރިމިރުސް
2 /1 ޖޯޑުފުށް
1 ޖޯޑުފެން
ލޮނުކޮޅެއް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

މިއީ ތައްޔާރު ކުރަން އެހާ އުނދަގޫ ސެލެޑެއް ނޫންޏެވެ. ފުށާއި މިރުސް އަދި ލޮނު އެއްކޮށްފައި ފެންފޮދުވެސް އެއްކޮށް އޮލަކޮށް ގިރާލާށެވެ. ދެން އަލުވިކޮޅު ފުށުގެތެރެއަށްލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ތަވާޔަށް ތެޔޮ އަޅާލާފައި އުދާލުމަށްފަހު ކެކިގަތީމާ އަލުވިފޮތިތައް ތަވާޔަށް އަޅާފައި ތެލުލައިލީމާ ނިމުނީ އެވެ.