އަލިފާން

އަލިފާން ރޯވެ ނިޔާމަ ރިސޯޓްގެ ވޯޓާ ވިލާއެއް އަނދައިފި

Aug 14, 2021

ދ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ނިޔާމަ ރިސޯޓްގެ ވޯޓާ ވިލާއެއްގައި ރޯވެއްޖެ އެވެ.

ސިފައިން ބުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ 8:50 ގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަލިފާން ރޯވި ޕެވީލިއަން 52 ވަނީ މުޅީން އަންދާފައެވެ.

ސިފައިން ދިޔައިރު އަލިފާން ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ.