މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އިތުބާރު ކުރެވޭ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހަކަށް ކަމަށެވެ. އެނާ ވަނީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މިމަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އަވަސް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މައްސަލައަކީ ދޮންބައްޕައަކު އޭނާގެ ދޮންދަރިއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެކެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މާލޭ ސިޓީގެ ހުޅުމާލޭގަ އެވެ. ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ދޮންބައްޕައަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމުން ރޭ އާއްމު ބަޔަކު ވަނީ ކުއްޖަކާއި ބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދޮންބައްޕަގެ ގައިގައި ތަޅައިގަނެ ބޯ ފަޅާލާފަ އެވެ.