މީރާ

މުދަލު ޒަކާތަށް 51 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

Sep 15, 2021

މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް 51.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބެއްޖެ އެވެ.

މީރާއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ އާމްދަނީއާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތަކުގައިވާ ގޮތުން މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ އަދަދަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި ލިބުނު އަދަދަށް ވުރެ 17.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް މުދަލުގެ ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މީރާ އަށް ލިބިފައިވަނީ 33.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް މީރާ އަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 50.8 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި، 18،119 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު އެކަނި މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މީރާ އަށް ލިބިފައިވަނީ 11.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެއީ 11.3 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއާއި 4،462 އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މީރާ އަށް ލިބިފައިވަނީ 8.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މުދަލު ޒަކާތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަލައިގަންނަމުން ދަނިކޮށް އެ މަސައްކަތް މީރާއާ ހަވާލުކުރީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. މީރާ އިން ވަނީ އެ އޮތޯރިޓީގެ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ވެސް މުދަލުގެ ޒަކާތް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

މުދަލުގެ ޒަކާތަކީ އެމީހެއްގެ މުދަލުގައި ނިސޯބު ހަމަވާތާ އަހަރެއް ފުރިފައިވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ދީނީ ފަރުލެކެވެ. އަހަރުގެ ކޮންމެ ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް މުދަލުގެ ޒަކާތް ދެއްކޭނެ އެވެ.

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިސާބު ކަނޑައަޅަނީ އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީންނެވެ. މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުދަލު ޒަކާތުގެ މިހާރުގެ ނިސޯބަކީ 6،878.20 ރުފިޔާ އެވެ.