އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑަައިގެންފި

އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު، ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ދައުވަތު ދެއްވާފަ އެވެ. އެ ދައުވަތަށް ޝާހިދު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. އެއާޕޯޓުން ޝާހިދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމެވެ.

ޝާހިދުގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވާނީ މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު އެވެ.