އެމްޓީސީސީ

މޫސުން ގޯސްވެ ފެރީ ދަތުރުތައް ކެންސަލް

މާލެ ސަރަހައްދުގައި މޫސުން ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީ އިން މާލެ-ވިލިމާލެ ފެރީ ދަތުރުތައް ކެންސަލުކޮށްފި އެވެ.

އެމްޓީސީސީ އިން މިރޭ ބުނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި މޫސުން ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީ އިން މާލެ-ވިލިމާލެ ފެރީ ދަތުރުތައް ކެންސަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާނީ މޫސުން ރަނގަޅުވުމުން ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އެ ކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް މާފަށް އެދިފައެވެ.

އެމްޓީސީސީ އިން މާލެ-ވިލިމާލެ ފެރީ ދަތުރުތައް ކެންސަލުކޮށްފައި މިވަނީ ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއްގައި އަންހެނަކު މަރުވެ ކުއްޖަކު ގެއްލިފައިވަނިކޮށެވެ.