މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ޑްރަގާއެކު އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ޑްރަގާއިއެކު ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންނަށް ބަންދުގެ މުއްދަތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖަހައިފި އެވެ.

ވީއިއޭއިން 18 ކިލޯގެ ޑްރަގާއިއެކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބްރެޒިލަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހުނެވެ. އެއީ 28 އަހަރުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ސިލްވާ އާއި 37 އަހަރުގެ ނައިރު ނޫނޭސް ޑިސޫޒާ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޑްރަގް ފެނުނީ އެމީހުންގެ ލަގެޖުން ކަމަށެވެ. ލަގެޖުން ފެނުނު ޑްރަގުގެ ބަރުދަނުގައި ޕެކިންނާއެކު 18.857 ކިލޯ ހުރި ކަމަށެވެ.

އިއްޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މި ދެ މީހުނަށް ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހަން ގެންދިއުމުން ނައިރުގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް ޖެހި އެވެ. އަދި ކްރިސްޓިއާނޯގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖެހި އެވެ.

ރާއްޖޭގެއިން ބޭރުން އަންނަ ބިދޭސީން އަތުން ޑްރަގް ފެންނަ މައްސަލަ ފަހަކަށް އައިސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިދިޔަ މަހު ވެސް ވަނީ ބްރެޒިލް އިން ރާއްޖެއަށް އައި މީހަކު އެއާޕޯޓުން ޑްރަގާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.