ހަބަރު

ރައީސް އުތީމަށް ވަޑައިގެންފި

Dec 13, 2015
1

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. އުތުރުބުރީ އުތީމަށް ‏މިއަދު ހެނދުނު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިދަތުރުފުޅަކީ، މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. ރައީސް ވަނީ އުތީމުގައި ހަދާފައިވާ ކަޅުއޮއްފުންމީގެ ހަނދާނީ ބިނާ ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފަ އެވެ.

މިހާރު އެ ރަށުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާ ޖަލްސާގައި ރައީސް ތަގުރީރު ކުރައްވާނެ އެވެ.