އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުން

އާ އަހަރުގެ ޝޯއަށް ބޮލީވުޑްގެ އަންކިތު

Dec 27, 2021
4

އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރުމަށް މިއުޒިކް ޝޯއެއް ބާއްވައި، ޝޯގައި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަންކިތު ތިވާރީ ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މަހުލޫފު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރުމަށް މިއުޒިކް ޝޯއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަންކިތު ޕާފޯމްކުރާ މި ޝޯ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ދުވާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގަ އެވެ. ޝޯ ފަށާނީ ރޭގަނޑު 8:30 ގައެވެ.

"މަރުހަބާވީސް"ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި ޝޯ އިންތިޒާމް ކުރަނީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މި ޝޯއަކީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ، ފެނަކަ، އެމްޓީސީސީ، އެމްޕީއެލް، އުރީދޫ، ދިރާގު، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ، ސްޓެލްކޯ، އެސްޓީއޯ އަދި މޯލްޑިވިއަންއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޝޯއެކެވެ.

އަންކިތަކީ ބޮލީވުޑްގައި މަޝްހޫރު ލަވަތަކެއް ކިޔާފައިވާ ލަވަކިޔުންތެރި އެވެ. އޭނާ އަކީ ލަވަ ކޮމްޕޯސްކޮށް އަދި ޑައިރެކްޓްވެސް ކުރާ މީހެކެވެ.

އަންކިތުގެ މަޝްހޫރު އަލްބަމްތަކުގެ ތެރޭގައި "އޭކް ވިލަން" އަދި "އާޝިގީ 2" ހިމެނެ އެވެ. މި ދެ އަލްބަމްގެ ލަވަތަކަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ލަވަތަކެކެވެ.