އަހުމަދު މަހްލޫފު

ޓްރެކް ބަންދު ކުރަނީ 15 އިން 18 އަށް

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ގާލާ އިވެންޓަށް ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދު ކުރާނީ މި މަހުގެ 15 އިން 18 ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ގިނަ އަހަރުތަކެއްގެ މެދު ކެނޑުމަށް ފަހު މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް އަލުން ބާއްވަން ނިންމާ ވަރަށް ކުލަގަދަ ކޮށް ގާލާ އިވެންޓް ބޭއްވުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ގާލާ އިވެންޓަށް 550 މެހެމާނުންނަށް ދައުވާ ދޭނެ ކަމަށެވެ. އެ އިވެންޓަށް ޓްރެކް ބަންދު ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އިއްޔެ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގެ ބޭނުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބަޔަކު ކުރާތީ އެ ނޫން ތަނެއްގައި އިވެންޓް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހެންވޭރު ދަނޑާއި ގަލޮޅު ދަނޑު އަދި ކާނިވާ ސަރަހައްދުވެސް އެ އިވެންޓަށް ކުޑަ ކަމަށެވެ.

"ހަފްލާގެ ތައްޔާރީތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު އަދި ބުރަ މަސައްކަތަށް ތާށިވެ ދަތިވި ނަމަވެސް ޓްރެކް އެއްކޮށް ބަންދު ކުރާނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަށް،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިއަދު ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑަށް ސިންތެޓިކް ޓްރެކް މާޗް 11 ގައި ބަންދުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް މިހާރު ބަންދުވާނީ މާޗް 15 އިން 18 އަށް ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ކުޅިވަރު އެވޯޑު ތަކަކީ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ކުރާކަމަކަށް ވުމުން މިނިސްޓްރީންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އެކުވެރި ބައެއް ގައުމު ތަކުގެ ވަޒީރުން އަދި ވަރުގަދަ ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތުތައް ގެނެސްގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި ފުރިހަމަ ހަފްލާއަށް މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ހެދުމަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުޅިވަރު އެތުލީޓުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިބި ކުޅިވަރުގެ ކުރިއެރުމަށް ދެވޭ ބާރަކަށް ވާނެ. އަދި މިހަފްލާގައި ބައިވެރިވާ ލެޖެންޑުން މެދުވެރިކޮށް އެތަށް މިލިއަން ބައެއްގެ މެދުގައި ރާއްޖެ ކުޅިވަރުގެ ޒަރިއްޔާއިން އިޝްތިހާރުވެގެންދާނެ،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.