ވެމްކޯ

ރޯދަ މަހު ވެމްކޯއިން ކުނި ނަގާ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި

Mar 30, 2022

ރޯދަ މަހު ވެމްކޯ އިން ކުނި ނަގާނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

ވެމްކޯ އިން މިއަދު ވަނީ މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ގޭގެއިން ކުނި ނަގާނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނަގާނީ ރޭގަނޑު 8:00 އިން 12:00 އަށެވެ.

ވެމްކޯގެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންގެ ހިދުމަތް ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭނީ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8:00 އިން ދަންވަރު 1:00 އަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ހިދުމަތް ލިބޭނީ މެންދުރުފަހު 2:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަަށް އަދި ރޭގަނޑު 8:00 އިން ދަންވަރު 1:00 އަށެވެ.

ވެމްކޯއިން ބުނީ ކޮމާޝަލް ކަލެކްޝަން ހުކުރު ދުވަސް ނޫން އެހެން ދުވަސްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 10:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށް ކަމަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ކުނި ނަގާނީ މެންދުރުފަހު 2:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށެވެ. އަދި ރޭގަނޑު 10:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޯލް އެންޑް ޕިކް-އަޕް ސާވިސް (ކެޕްސް)ގެ ހިދުމަތް ރޯދަ މަހު ދޭން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8:00 އިން ދަންވަރު 1:00 އަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު މި ހިދުމަތް ދޭނީ މެންދުރުފަހު 2:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8:00 އިން ދަންވަރު 1:00 އަށެވެ.

ކެޕްސް އަކީ ގޭބިސީތަކާއި އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި ވަގުތުން ނަގައިދިނުމަށް އެދުމުން ވެމްކޯ އިން ދޭ ހިދުމަތެކެވެ. މި ހިދުމަތުގެ ހޮޓްލައިން އަކީ 1666 އެވެ.

ވެމްކޯ އިން ބުނި ގޮތުގައި ރޯދަ މަހު މަގުމަތި ފޮޅައި ސާފުކުރާނީ ރޭގަނޑު 9:00 އިން ދަންވަރު 3:00 އަށެވެ.