ދިވެހި ސިނަމާ

އައިފިލްމުގެ ބިރުވެރި ވާހަކަ ދިރާގު ޓީވީއަށް

Jun 5, 2022

އައިފިލްމުގެ ބިރުވެރި ވާހަކަ ދިރާގު ޓީވީގައި ޕްރިމިއާ ކޮށްފި އެވެ.

ދިވެހި ގިނަ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެމުން ގެންދާ ދިރާގުން ބުނީ "ބިރުވެރި ވާހަކަ" އަކީ އާދަޔާ ހިލާފު ބިރުވެރި ސީރީޒް އެކެވެ. ސީރީޒް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ދިވެހި އޯޑިއެންސަަށް ޝައުގުވެރިވާނެ ސިފަތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

އައިފިލްމްސްގެ ސީއީއޯ އިލްޔާސް ވަހީދު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުން ބިރުވެރި ވާހަކަ އަކީ އައިފިލްމްސް އިން ގެނެސްދިން ފުރަތަމަ ސީރީޒެވެ. އަދި މި ސީރީޒް އަކީ ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވާނެ ސީރީޒްއަކަށް ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިރާގު ޓީވީގެ ޕްރޮޮޑަކްޓު މެނޭޖަރު ހަސާން ހުސްނީ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އަށްފަހު ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކަށްފަހު މިފަދަ ސީޒީޒްއެއް ފެއްޓުމަކީ ލިބިގެންދާ އުފަލެކެވެ. އަދި މިއީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެ އުފަލަށްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނެޓްވޯކުންދޭ ޓީވީގެ ހިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް މިހާރުވެސް ދައްކަ އެވެ.