މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފަރެންސް މިއަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި

Jun 20, 2022

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފަރެންސް މިއަހަރު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ބާއްވަމުން ގެންދާ މިކޮންފަރެންސްގެ ހަވަނަ އެޑިޝަން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 9 އިން 10 އަށެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޮންފަރެންސް ބާއްވަން ނިންމާފައި މިވަނީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ބާއްވަން އޮތް ކޮންފަރެންސް އޭރު ބޭއްވޭ ގޮތް ނުވުމުންނެވެ.

މީގެކުރިން އަތޮޅު ތެރޭގައި ބޭއްވި މީގެ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސް 2019 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގަ އެވެ.

ނެޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން އިންތިޒާމު ކުރާ މި އަހަރުގެ ކޮންފަރެންސްގެ ތީމަކީ "ކަރަންޓް ޕާސްޕެކްޓިވް އެންޑް ފިއުޗާ ޑިރެކްޝަންސް" އެވެ.

މިއަހަރުގެ ކޮންފަރެންސްގައި އެކި ގައުމުތަކުން 250 އެއްހާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އެންއައިއީ އިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފަ އެވެ.