ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މާލެ ވަޑައިގެންފި

Sep 22, 2022
2

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހަމައްދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު މިއަދު މާލެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވީ އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެވަނަ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި އާ ރަސްގެފާނު، ޗާސްލް ތިންވަނައާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރަސްގެފާނާއި ޝާހީ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ދެންނެވުމަށާއި އެ އާއިލާގެ މި ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ.

ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެވަނަ އަވަހާރަވީ އުމުރުފުޅުން 96 އަހަރުގައި މިމަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެވަނަ އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި ތިން ދުވަސް ވަންދެން ދިވެހި ގައުމީ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކޮށްފައި ވެސް ބެހެއްޓި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރާނީގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ރާނީއަށް އެންމެފަހުގެ އިހްތިރާމް އަދާކުރެއްވި އެވެ.