ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ރާނީގެ ޖަނާޒާއަށް ރައީސް ސޯލިހް އިނގިރޭސިވިލާތަށް

Sep 13, 2022
3

އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތު IIގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މިއުވާން މުހައްމަދު ވަނީ އަވަސް އަށް މިކަން ޔަގީންކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ ވަކި ދުވަހެއް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

ރާނީ އެލިޒަބަތު || މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ ތައުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ރާނީގެ އާއިލާއަށް ފޮނުއްވާފަ އެވެ.

މެސެޖުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާނީ އެލިޒަބަތަކީ ވަފާތެރިކަމާއި ގާބިލްކަމާ އެކު ގައުމީ ހިދުމަތެއް ކުރެއްވި ވިދުންގަދަ ނަމޫނާއެއް ކަމަށެވެ.

ރާނީ އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި ތިން ދުވަސް ވަންދެން ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރެއްވުމަށްވެސް ރައީސް ނިންމެވި އެވެ.

ރާނީ އެލިޒަބަތު ފަސްދާނުލުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ލަންޑަންގަ އެވެ.