ބައި އިލެކްޝަން

ރަސްމާދޫ އާއި ގުރައިދޫ ބައި-އިލެކްޝަން ޕީޕީއެމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިއަދު ބޭއްވި ހަތަރު ބައި-އިލެކްޝަންގެ ތެރެއިން ދެ ބައި-އިލެކްޝަން ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ރ. ރަސްމާދޫ އަދި ތ. ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މަރިޔަމް ލިޔޫސާ އާއި ވާދަކޮށް ރ. ރަސްމާދޫ ބައި-އިލެކްޝަން ކާމިޔާބު ކުރީ ޕީޕީއެމްގެ ސާބިރާ މުހައްމަދެވެ.

އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު ފާތިމަތު ރަނިއްޔާ އާއި ވާދަކޮށް ތ. ގުރައިދޫގެ ބައި-އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކުރީ ޕީޕީއެމްގެ ޝަރުމާ އަލީމަނިކެވެ.

މިއަދު ދެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނާއި ލ. ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި އިލެކްޝަނެވެ.

ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރީ މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ވަހީދެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރީ ފާތިމަތު ޝިމާނާއެވެ.

ލ. ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރީ އެމްއެންޕީގެ މަރިޔަމް ސާމިރާ އާއި ޕީޕީއެމްގެ މަރްޔަމް ރަޝީދާ އާއި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި އާއިޝަތު ވިސާމާ އަދި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރި އާއިޝަތު ޒިޔާދާ އެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން ފެށީ މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ގައެވެ.

ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު

  • ށ. މާއުނގޫދޫ -1 - 673 މީހުން
  • ރ. ރަސްމާދޫ - 1 - 449 މީހުން
  • ތ. ގުރައިދޫ - 1 - 543 މީހުން
  • ތ. ގުރައިދޫ - 2 - 566 މީހުން
  • ލ. ދަނބިދޫ - 1 - 552 މީހުން
  • ބައި-އިލެކްޝަންސް، އަތޮޅު-މާލެ-1 - 1031 މީހުން

ހަތަރު ބައި އިލެކްޝަންގައި 3814 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާއިރު ވޯޓު ލާފައިވަނީ 2011 މީހުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.