ބޭރު ކުޅިވަރު

ވިމްބަލްޑަން 2023: ދުނިޔޭގެ އެއްނަންބަރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އަލްކަރާޒް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އެއްވަނާގައި ރޭންކް ކުރެވިފައިވާ ސްޕޭންގެ ކާލޯސް އަލްކަރާޒް ވިމްބަލްޑަންގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

އަލްކަރާޒް ކުއާޓާއަށް ދިޔައީ އިޓަލީގެ ބެއްރެޓީނީ 3 ސެޓް 1 ސެޓުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ބެއްރެޓީނީ އަތުން އަލްކަރާޒް މޮޅުވީ 3-6، 6-3، 6-3، އަދި 6-3 އިންނެވެ. އަލްކަރާޒް އަކީ 2022ގެ ޖެނުއަރީގައި އޭޓީޕީ ރޭންކިންގެ ދުނިޔޭގެ ހަވަނަ ނަމަވެސް މިވަގުތު ރޭންކް ކުރެވިފައި ނުވާ ކުޅުންތެރިޔެ އެކެވެ.

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތުގެ އެއް ނަމްބަރު ކުޅުންތެރިޔާ -- އަލްކަރާޒް، ފޯރިގަދަ މި މެޗުން މޮޅުވި ނަމަވެސް އޭނާއަށް ވަނީ މި މެޗްގައި ވަރުގަދަ ވާދައެއް ބެއްރެޓީނީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ބެއްރެޓީނީ ވަނީ ދާދި ފަސޭހަކަމާއެކު ފުރަތަމަ ސެޓް އަލްކަރާޒް އަތުން ގެންގޮސްފަ އެވެ.

މޮޅު ޓެނިސް ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މެޗްގައި އިޓަލީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބެއްރެޓީނީ ފުރަތަމަ ސެޓް ގެންގޮސް ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ކުޅުނަސް އަލްކަރާޒް ވަނީ އޭނާގެ މޮޅު ހުނަރު ބޭނުންކޮށް މެޗަށް އެނބުރި އައިސް ދެން ކުޅެވުނު ތިން ސެޓްވެސް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ވިމްބަލްޑަންގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އަލްކަރާޒް އާއި ވާދަކުރާނީ ޑެންމާކްގެ ހޮލްގާ ރޫން އާއެވެ. އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ހޮލްގާ އަކީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ ހަވަނަ އެވެ.

މި މެޗް ވެގެންދާނީ މުޅި ވިމްބަލްޑަން ތާރީހުގައިވެސް 21 އަހަރުން ދަށުންގެ ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު މި މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗެއްގައި ވާދަކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ.

ކުރީގެ ދުނިޔޭގެ އެއް ނަމްބަރު ކުޅުންތެރިޔާ އަދި މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ އަދި މިހާރުގެ ޓެނިހުގެ ރަސްގެފާނު -- ސާބިއާގެ ނޯވާކް ޖޮކޮވިޗްވެސް ވަނީ މި މުބާރާރުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފަ އެވެ. ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖޮކޮވިޗް ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ހަވަނަ -- ޕޮލެންޑްގެ ހޫބާޓް ހަރްކާޒްއާ އެކު ފަސް ސެޓަށް ކުޅެ ބަލިކުރުމަށްފަހު އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މި ބުރުގައި އެންމެ ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ގެނެސްދީފައިވަނީ މި މުބާރާތައް ސީޑްވެސް ކުރެވިފައި ނުވާ އެމެރިކާގެ ކްރިސްޓޮފަ ޔޫބޭންކްސް ދުނިޔޭގެ ފަސްވަނައިގައި ސީޑް ކުރެވިފައިވާ ގްރީސްގެ ސްޓޭފާނޯސް ސިޓްސިޕާސްއާ އެކު ފަސް ސެޓް ކުޅެގެން ބަލިކުރުމެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އަންހެނުންގެ ފަޅިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި ދުނިޔޭގެ ތިންވަނަ ކަޒަކްސްތާންގެ އެލީނާ ރައިބަކީނާ ކުއާޓާގައި ވާދަކުރާނީ ދުނިޔޭގެ ހަވަނަ -- ޓިއުނީޝިއާގެ އޫނިސް ޖާބިރު އާއި އެވެ. މި ދެކުޅުންތެރިންނަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ވިމްބަލްޑަންގެ ސިންގަލްސް ފައިނަލްގައި ވާދަކުރި ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވުމުން މި މެޗް ވެގެންދާނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލްގެ ރިޕީޓަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މެޗް ވެގެންދާނީ މިއަދު ކުޅޭ މުބާރާތުގެ އެންމެ ފޯރިގަދަ އެއް މެޗަށެވެ.

ވިމްބަލްޑަންގެ މި މުބާރާތަށް މިވަގުތު ރަޝިއާ އާއި އެމެރިކާ ދެމެދު އޮތް ނުތަނަވަސްކަމުގެ ހިޔަނިވެސް އެޅިފައިވެއެވެ. އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ރަޝިއާގެ މިއްރާ އަންދްރީވާ ވަނީ އެމެރިކާގެ މެޑިސަން ކީސް އަތުން ބަލިވެ ކުއާޓާ އަށް ނުގޮސް ކަޓާފަ އެވެ. މިއްރާ ވަނީ އެ މެޗުން މޮޅުވެ ފައިބައިގެން ދަމުން އަމްޕަޔަރާ ސަލާން ކުރަން ދެކޮޅު ހަދާފަ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކީސް އަށް މެޗް ނިމުނު އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުގައި އަމްޕަޔަރު ދެއްކި ޕޮއިންޓާ މެދު މިއްރާ ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ މިއަދުގެ މެޗްތަކާއި މުބާރާތުގެ އެހެނިހެން މެޗްތައްވެސް މި ވަގުތު ދަނީ ކުޅެމުންނެވެ.