ދިވެހި ސިނަމާ

ދިވެހި ފިލްމު "ސާޔާ" އޯގަސްޓް 7ގައި ރިލީޒް ކުރަނީ

ޕްރޮޑިއުސަރު އިސްމާއީލް ޝަފީގުގެ ޝައި ޕްރޮޑަކްޝަނުން ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާ "ސާޔާ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ޝައި ޕްރޮޑަކްޝަނުން ރޭ މި ފިލްމުގެ ޓީޒާ ނެރުނުއިރު ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ ލޯބީގެ ބިރުވެރި ފިލްމެކެވެ.

ޑައިރެކްޓް ކުރުމުގެ އިތުރުން ފިލްމުގެ މައިގަނޑު ކެރެކްޓާގައިވެސް ޔޫއްޕެ ފެނިގެންދާނެ އެވެ.

މި ފިލްމުގެ އިތުރު ތަރިންގެ ތެރޭގައި އިބްރާހިމް ޖިހާދު (ޖީމީ)، އައިމިނަތު ރަޝްފާ (އާޝާ)، މުހައްމަދު މަނިކު އަދި އަހްމަދު ނިމާލުވެސް ހިމެނެ އެވެ.

އަވަސްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޝަފީގު ބުނީ އޯގަސްޓް ހަތެއްގައި މި ފިލްމު ރިލީޒު ކުރުމަށްފަހު އޮލިމްޕަހުގައި މި ފިލްމުގެ 18 ޝޯ ދައްކާނެ ކަމަށެވެ. ޓިކެޓެއްގެ އަގަަކީ 150 ރުފިޔާ ކަމަށްވެސް ޝަފީގު ބުންޏެވެ.