ދުންޔާ މައުމޫން

ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަމުން ދުންޔާ އިސްތިއުފާދީފި

Jul 5, 2016
3

ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަމުން ދުންޔާ މައުމޫން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސް އޮފިޝަލުން އެކަން ކަށަވަރު ދެއްވި އެވެ. އޭނާ އިސްތިއުފާދެއްވި ސަބަބެއް ނޭނގެ އެވެ.

ދުންޔާ އިސްތިއުފާދެއްވި އިރު އޭނާގެ ކޮއްކޯފުޅު އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިކުރަން އެ ޕާޓީގެ ސްލޫކީ ކޮމިޓީ އިން މިއަދު ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒު އަލީ ވިދާޅުވީ، ދުންޔާގެ އިސްތިއުފާ ސިޓީ އަދި ރަސްމީކޮށް ލިބިފައި ނެތް ކަމަށެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ...