މިނިވަން ދުވަސް

ޖުލައި 28 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު

މި މަ މަހުގެ 28 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމުން، މިނިވަން ދުވަހާއި މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބަންދުކުރާ ދުވަހަށް ފަހު، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވޭނީ، މި ޖުލައި މަހުގެ 31 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު އެވެ.