އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީގެ ކޮންނަ ބޯޓު، މަހާ ޖައްރާފު ބާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ ކޮންނަ ބޯޓު "މަހާ ޖައްރާފު" ބަނދެ ނިންމައި މޫދަށް ބާލައިފި އެވެ.

ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެ މި ޑްރެޖަރު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ނެދަލެންޑްސްގެ އައިއެޗްސީއާ ހަވާލު ކޮށްގެން ޗައިނާގެ ނަންޓޮން ރެއިންބޯ މެރިން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޯޓު ޔާޑުގަ އެވެ. އަދި މި އުޅަނދު ބޭލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު އާއި އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނިޔާޒު ބައިވެރި ވަޑައިގަތެވެ.

އެމްޓީސީސީންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ކޮންނަ ބޯޓު ބާލާ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ އާއްމުކޮށްފަ އެވެ.

އެމްޓީސީސީއިން މި އުޅަނދު ބަނުމަށް 36 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 555 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަ ކުރެ އެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހީމް ޒިޔަތު ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ޑްރެޖަރު ބޭލުމަށްފަހު ބައެއް ޓެސްޓްތައް ކުރާނެ އެވެ. އަދި ޑްރެޖަރު ގެންނާނީ މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު އެވެ.

މި އުޅަނދު ރާއްޖެ އައުމާއެކު ބިން ހިއްކުމުގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައިވެސް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ސީއީއޯ ޒިޔަތު ވިދާޅުވެފައިވެފައިވެ އެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ކޮންނަ ބޯޓު "މަހާ ޖައްރާފު" އަކީ 50 މީޓަރު އަޑިން ވެލި ނެގުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި އުޅަނދެކެވެ. މި އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި 90 މީޓަރު ހުންނައިރު، މި ބޯޓަށް އެއްފަހަރާ 3700 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ވެލި ބަރުކުރެވޭނެ އެވެ. މިއީ ބިން ހިއްކުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެންމެ ޒަމާނީ އުޅަދަށް ވާނެ އެވެ.