chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

މަރު

ތުލުސްދޫގައި ބޯޅަ ކުޅެން ހުރި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. ތުލުސްދޫ

ކ. ތުލުސްދޫގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ހުރި ޒުވާނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެގެން ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު، އަލީ ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ ކުޅެން ހުއްޓާ ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓި މަރުވީ ތުލުސްދޫއަށް އުފަން ހުސެއިން މާހިން 28، ކަމަށާއި ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓުމުން އޭނާ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިއިރު ވެސް އޮތީ މަރުވެފަ އެވެ.

ތުލުސްދޫ ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މާހިންގެ ކުއްލި މަރުގެ މި ހާދިސާއަކީ މިއަދު އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު އެވެ. އޭނާ މަރުވެގެން ވެއްޓުނު އިރު އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާއެއް ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މާހިން މަރުވި އިރު އޭނާއަކީ އެއްވެސް ބައްޔެއް ހުންނަ މީހެއްކަން މީގެ ކުރިން އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ކައިވެންޏެއް ވެސް ކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއް ނޫނެވެ. ނަވެސް ފުލުހުން ގެންދަނީ މިހާދިސާގެ ތަހުގީގެއް ފަށާފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އަހަރެން

  އަޖައިބު ވާނެ! ހިސާބު ބައްލަވަން ހަވާލު ކޮށްފަތަ ވާނުވާ އާ؟

  1
  CLOSE
 • ޙޫރް

  ހެއްދެވފަރާޢި މޮޅަަަަައްދެނަވޮޑިގަންނަވާނީ އޭނާ ގެ ދީނާއި އަޅުކަން..ޑޯންޓް ޖަޖް ބަަަައި ޔުއަ އޮޕީނިއަން ޓިޕިކަލް މޯލްޑިވިއަންސް

  8
  1
  CLOSE
 • ވާނުވާ

  އަޖައިބެއް ނުވާނެތަ. ކުއްލު ނަފްސިން ޒާއިޤަތުލް މައުތް.. ކޮންމެ ނަފްސަކީ ވެސް މަރުގެ ރަހަ ދެކޭނޭ އެއްޗެކެވެ.. އެމީހަކު އެންމެ ލޯބިވާ ޢަމަލެއްގެ މަތީގައި އެމީހެއްގެ މަރު ގެންދަވާނީ.. ތިމީހަކު ތި އިޚްތިޔާރު ކުރީ ދުނިޔެ.. ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމަކީ ﷲއަށް ކުރެވޭ އަޅުކަމެއް ނޫން.. އަހަރުމެން ތިކަހަލަ އަބާޖަވެރި މަރުން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި، އާމީން.. ކޮން ތަހްގީގެއް ކުރާކައްތަ.. މަރުވީމަ އެ ނިމުނީ އެންނު.. ތަހްގީގު ކުރިޔަސް ތިމީހަކު އަނބުރާ ދުނިޔެ އަކަށް ނާންނާނެ ދޯ.. ތަހްގީގު ނުކޮށް ހިފާ އަތުލަން ޖެހޭ، ޤަތުލު ކުރަން ޖެހޭ އާލާތުންގެ ކަންކަން ނިންމާލީޔާ މާ ރަނގަޅެއްނު.. އެމެރިކާ މީހުން ކިޔަވާދޭ އެއްޗެހި ކިޔަވައިގެން އައިސް ތަހްގީގު ކޮށްފަ ނުކުރާނެ ކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގިގެން މިއުޅެނީ.. ތިހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔަވާކަށް ނުޖެހޭނެ ފުލުހުންނާ ސިފައިން އެކީ އެކަށްޗައް ނިކުމެ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމު ކުރީޔާ.. ބޭކާރު ކަންތަކުގަ ނިކުތުމައް ވުރެ މާ ރަނގަޅު ވާނެދޯ މިގޮތް ވެސް.. އެއީ ދޯ ޖިހަދަކީ އަދި އަޅުކަމަކީ..

  10
  12
  CLOSE
 • އާމިނަތު

  ވާނުވާ ގެ ނަމެކޭ އެއްފަދައިން ތީ ހަމަ ވާނުވާ ނޭނގޭ މީހެއް. މީހުންނަށް ބްލޭމް ކުރާ އިރު ތިމާ ވާނުވާންޗޯ ވާހަކަ ދެއްކޭ އިރު ނުވިސްނޭ ދޯ..އަބާއްޖަވެރި މަރުން ސަލާމަތް ކުރައްވަން ދުއާ ކުރާ އިރު އެ މަރުވި މައްޔިތާގެ އައިލާ އަށް ހިތާމައިގެ ދަނޑިވަޅުގައި ވާނުވާނުވާ ނޭނގޭ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އިތުރަށް އެ އާއިލާ އަށް ހިތާމަ އެއް ދެވޭ އިރު ވިސްނާލުން ކީއްތޯ؟ ލަދު.. ގައުމުގެ ވިސްނޭ ކަމަށް ހެދިގަނެގެން އުޅޭ ވާނުޥާ މީހުންގެ ހާލަތު

  1
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު