chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

މަރު

ދެމަފިރިއަކު ގެނބި، ފިރިމީހާ މަރުވެއްޖެ

ހުޅުދެލީ ކައިރީ ފަޅެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓުވި ޒަހަމްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ނަދީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ގެއެއް ބަލާ ފާސްކޮށްފި

އަނަސްގެ ގާތިލުން ހައްޔަރުކޮށްފި