chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

މަރު

ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހާ މަރުވެއްްޖެ

ސްޓެފަން ހޯކިންގް އަވަހާރަވެއްޖެ

އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ޝާހިދާގެ ވާހަކަ ގެނެސްދޭ ގޮތުން އާއިލާ ކަންބޮޑުވެފައި!

ވައި ގޮޅިއަށް ވެއްޓުނު ބިދޭސީ މީހާ މަރުވެއްޖެ