މަރު

ނަދީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ގެއެއް ބަލާ ފާސްކޮށްފި

އަނަސްގެ ގާތިލުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ނަދީމާއި އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ފުލުހުން

މިރޭ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

ހަތްވަނަ ބުރިން މީހަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ