މަރު

ސިކުނޑި މަރުވި، ކަލައިދޫ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއެއް މާލޭގެ ގެއަކުން ފެނިއްޖެ

ރަބަރޭގެ މަރުގެ ތުހުމަތުވި މީހާއަށް ވަކީލެއް ހޯދަން ފުރުސަތެއް

ހަބަރެއް ނުވެގެން ބެލިއިރު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު އަނެއްކާވެސް ފެނިއްޖެ