chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

މަސީހު ޖަވާބު ދާރީވުމަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު: އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައްކާ ބިރާއި ނުފޫޒަށް ފަސް ޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށް މިއަދު ވިދާޅުވި -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަހުމަދު ޝުރާއުަ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލާގައި އެމަނިކުފާނަށް ޖަވާބު ދާރީވުމަށް ލިބޭ ވަގުތު ކަނޑައެޅުމަށް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާންމު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ އާންމު ކޮމިޓީ ޝެޑިއުލްކޮށްފައި ވަނީ، އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރު 2:00 ހާއިރަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި ވަނީ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލާގައި ބަހުސްއަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅުމެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުންނަށް ބަހުސް ކުރަން ދޭނެ ވަގުތާއި އެކަންކަމަށް މަސީހަށް ޖަވާބު ދާރީވާން ލިބޭނެ ވަގުތުތައް ވެސް ކަނޑައަޅާނެ އެވެ.

ވަގުތު ކަނޑައެޅުން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ އިރު އިތުބާރު ނެތް މައްސަލާގެ ޖަލްސާ އޮންނާނެ ދުވަހެއް އަދިވެސް މެންބަރުންނަކަށް ނާނގަ އެވެ. ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން އަންނަނީ މި މަހު 24 ގައި އެ މައްސަލަަ ތާވަލު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ 10 މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅިއަކު 45 މެންބަރުންް ޕެޓިޝަނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ފަހުގަ އެވެ. މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްވާނީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

މި ދަނޑިވަޅުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލާގައި ސޮއި ކުރި މެންބަރުން ވަނީ އެ ޕާޓީން ވަކިވުމަށް ސިޓީ ހުށަހަޅާފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަތައް ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކް ކޮމިޓީގަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
  • އަމުރު

    ނައިބުރައީސަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދީފަ ވަނީ 30 މިނެޓު އެއަށްވުރެ ކުރުވާން ޖެހޭނެ

    3
    CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު