chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް

ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްއަށް އާ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރެއް

ޖީއެމް އަހުމަދު (ކ) ގައި ބަރޮސްގެ ސޭލްސް ޑިރެކްޓަރު ނަސްރުﷲ އާދަމް- ފޮޓޯ ފޭސްބުކް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ރިސޯޓް ކަމަށްވާ ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅުަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވީ 2010 ވަނަ އަހަރު ބަރޮސްގެ އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރުގެ މަގާމު ފުރުއްވެވި އަހުމަދު ޖިހާދެވެ. ހޮސްޕިޓަލިޓީ މެނޭޖުމަންޓް ދާއިރާއިން އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރެއްވެވި އަހުމަދަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ގިނަ ތަޖުރިބާ ތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އޭނާ މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ރެސިޑެންސް މޯލްޑިވްސް އާއި ނިޔާމަ މޯލްޑިވްސް އާއި ހުވަފެންފުށި ހިމެނެ އެވެ. އެ ރިސޯޓްތަކުގައި ވެސް އިސް މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވެވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ހުޅުވި ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަރޮހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ލިބި ވަޑައިގަތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް އަހުމަދު ވިދާޅުވި އެވެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • މީމަ

  ފޮނިކަމާ ބޮޑާކަމުގެ އިންތިހާ.. ތިތާގެ ދުވަސް ތިދިޔައީ..

  8
  2
  CLOSE
 • ާއަލީ

  މަރުހަބާ

  5
  1
  CLOSE
 • ސުލައިމާނު

  ރެސޯޓްތަކުގައި ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ބޭބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ވަނަވަރާއެކު ގިނަގިނައިން ހާމަކުރަންވީއެވެ. މީގެސަބަބުން ރެސޯޓްހިންގާފަރާތްތަކަށް ރެސޯޓަށްބޭނުންވާ ގާބިލުބޭބޭފުޅުން ހޯއްދެވުމަށް ވަރަށް ބޮޑުބާރަކަށްވާނެއެވެ. ހަމައެފަދައިން ރެސޯޓްތަކުގެ މަތީމަގާމުތަކަށް މެޖޯރިޓީ ދިވެހިން ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބާރަކަށްވާނެއެވެ.

  18
  CLOSE
 • ނައީމް ޓޫ

  ގިނައިން ޓޫރިޒަމްގެ މިކަހަލަ ބޭފުޅުންގެ ހަބަރުތައް އަވަސްއިން ގެންނަންވީ. ޝުކުރީއްޔާ

  16
  3
  CLOSE
 • ވާންބެ

  އަހުމަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ

  13
  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު