chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުމުން މަޖިލީސް ފަށާނެ: ނިހާން

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިހާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުމާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުން އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން ޖެހެ އެވެ. އަދި މަޖިލީހުން މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް 1 ފެބްރުއަރީގައި އައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ފަހު މިއަދާ ހަމަޔަށް އައި އިރު ވެސް ޖަލްސާއެއް ނުބާއްވަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން "އަވަސް" އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ މި މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހު ޖަލްސާ ފެށުމަށް ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް 1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރާ ގުޅިގެން މަޖިލީހާއި ގައުމުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އޮތީ ސީރިޔަސް ހާލަތެއްގައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އޮތް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދިޔުމުން ޖަލްސާތައް ފަށައި ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން އޮންނާނެ ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ. -- ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމޭނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހަށެވެ.

"މިހާރު މި އޮތް ހާލަތުން ވާނީ ވެސް މިކަހަލަ ގޮތެއް، ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކާ ހެދި ޖަލްސަތައް ނުފެށި އޮތީ، ނަމަވެސް މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމުން އަލުން ޖަލްސާތައް ފަށާނަން،" ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރާ ގުޅިގެން ޖަލްސާތައް ނުފަށާ އޮތް އިރު އެ އަމުރުގައި އިދިކޮޅު 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމް އިސްތުއުފާ ދެއްވުމުގެ ކުރިން ވަނީ އެ މެންބަރުންނަށް ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅެވެފަ އެވެ. ނިހާން ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އަލުން ފަށާއިރު ކޮންމެ ފަޅިއެއްގައި މެޖޯރިޓީ އޮތަސް އެއްވެސް މަސައްކަތަކަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ލަދުހަޔާތް

  މި ކޮއިމެނގެ ލަދުޙަޔާތް ވިހާނީ ކޮންދުވަހަކުންބާ އޭ ހިތަށް އަރާ. މިއަދު މާވަރުގަދަ ބާތުރަކެއްލިބިގެން މުޅި ޤައުމު ސުންނާފަތި ކުރަމުން އަންނައިރު ކުރިބޯށިގައި ތިޔަ ހިފުނީ ކިހިނެއްކަމެއް މިއަދު އެކޮއިމެން ހަނދާން ނެތަސް ދިވެހީން ހަނދާން އެބަހުރި. ގަމީހުގެ ޓައި އަދި ނިތްކުރިގައި މައުމޫނުގެ ފޮޓޯ ހަރުކޮށްގެން ކެމްޕެއިން ކުރި ހަނދާން އެބަހުރިބާ؟؟ ކީއްވެބާ އެދުވަހު ޔާމީންގެ ފޮޓޯ އެތަންތަނުގައި ހަރުކޮށްގެން ނު ނުކުތީ؟؟ އޭރު އަދި އެބޭފުޅާ އުފަން ނުވަނީ އުތަ؟؟

  1
  CLOSE
 • އައިއެފް

  ތިބުނަނީ މަޖިލިސް ފަށާނީ ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ހައްޔަރުކޮށް ނިމުނީމައޭ. އެމްޕީ ނިހާނު އެހެންތަ ތިޔަ ބުނަނީ. ކުއްލިހާލަތު ނިމޭއިރު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަކަށް މިހާރުލިބިފައިވާ މެޖޯރިޓީ އެއް ނޯންނާނެޔޭ. އެހެންވެޔޭ މަޖިލިސް ނުފަށާމިއޮތީ.އެމްޕީ ނިހާނު މިހެން ސާފުކޮށް ވިދާޅުނުވީ ކީއްވެ.

  11
  CLOSE
 • އަލީ

  އަސްލު އެހެންވެ .....މެޖޯރިޓީ ގެއްލެންދެން

  4
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު