chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ލައިފްސްޓައިލް

އެއް ގަމީހެއް އެތައް ބަޔަކަށް ސަޅިވެއްޖެ!

ދޭތެރެއަކުން ތަފާތު ޓްރެންޑުތައް ރާއްޖޭގައި ވެސް ވައިގަ ހިފަ އެވެ. ހުރިހާ މީހުންހެން އެ ޓްރެންޑަކަށް ފޮލޯކުރަމުންދެ އެވެ.

ދިވެހިންނަކީ އެންމެފަހުގެ ޓްރެންޑުތަކަށް ލައިފްސްޓައިލް ބަދަލު ކޮށްލުމުގައި ނަމޫނާ ބައެކޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ހެދުން އެޅުމަށް އަންނަ ތަފާތު ބަދަލުތަކަށް ދިވެހިން އަބަދުވެސް ލޯ އަޅަ އެވެ. އެއިރެއްގައި އެންމެ ޓްރެންޑްވާ ސްޓައިލަކަށް ހެދުން ނޭޅިއްޖެނަމަ އެ ގޯސްވީ އެވެ.

މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ ރަތާއި ނުލާއި ހުދުގެ ގަމީސްގެ ވާހަކަ ވެސް އޮތީ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. މި ބުނި ކުލަތުން ފައްދަމާފައި ހުންނަ މި ގަމީހަކީ މިހާރު އެންމެ ގިނައިން ދިވެހިން ލާ ގަމީހެވެ.

ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ކަމަށްވާ "ހާމާން" އިން ޝައިއުކުރި މި ފޮޓޯތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމަ އެ ގަމީސް ލާފައިވާ 26 މީހުންގެ ފޮޓޯ ހިމަނާފައިވެ އެވެ. ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވަނީ "މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ މަގުބޫލު" ގަމީހެވެ.

މި ފޮޓޯތަކަކީ މަޝްހޫރު ދިވެހި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މޫޝަންގެ "ޓީމް މޫޝަން" އިން އެއްކޮށްފައިވާ ފޮޓޯ ތަކެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އެންޓިޕޮލިޓިކްސް

  މަގެ ގަމީހާ، މަގެ ޖިންސާ ނުކުޅެއްޗޭ

  34
  3
  CLOSE
 • ޒީން

  ސަޅި މިބަހުގެ މާނައަކީ ބޮޑާ ކިބުރުވެރި.. ރީތި މާނައިގަ ބޭނުންކުރާ ބަހެއް ނޫން ސަޅިއެއީ ބަސްފޮތް ބައްލަވާ

  12
  3
  CLOSE
 • ރާބޮއްލާ

  ވަރަށް ހަޑި ..ރަނޑު ފާޑު ޖަހަނީ

  19
  6
  CLOSE
 • އާކުކުޅު

  ތީ އޭނަ ސަޕޯޓު ހޯދަން ކުރާ ކަމެއް. ރާއްޖެއަށް ހެދުން އެތެރެކުރާ ގޮތަށް ބަލާނަމަ ތިޔަ ވާހަކަ ދައްކަންވެސް ޖެހޭ ވާހަކައެއްނޫން ތީ. ތިޔަ ނޫނަސް އެތައް ގަމީހެއް ތިޔަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް މީހުން އެބަލާ. ބެންކޮކުންނާ ލަންކާއިން މީހުން ހެދުން ވިއްކަން ގެންނަ އިރު ގެންނަނީ ވައްތަރަކުން ދެ ގަމީހެއް ނޫން. އެތައް ބައިވަރު އެބަ ގެނޭ. އެ ހުރިހާ ގަމީހެއް ވިކި ހުސްވެފައިވާއިރު އެ ހުރިހާ ގަމީހެއްވެސް ލަނީ ރާޢްޖޭގަ. 26 އަށްވުރެވެސް ގިނަ. ދެން ބުނަންވީ މީ އެންމެ ހިނގާ އެންމެ މަޝްހޫރު ގަމީހޭ؟ ކީކޭ ބުނާނީ؟؟؟ އެއޗެކޭ ކިޔެނިކޮން ހެޔޮ.

  35
  3
  CLOSE
 • ާއައިޑޮލް

  ދެން އަވަހާ ޕާޓީ ބާއްވާ....

  12
  3
  CLOSE
 • ެެަކަމަނަ

  އެއްވެސް ސަޅިއެއް ނޫޫން

  26
  3
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު