ހަބަރު

އާ ގަވަރުނަރުގެ ސޮޔާއެކު ނެރުނު ނޫޓުތައް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

Sep 3, 2018
5

މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ އާ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރުގެ ސޮޔާއެކު ޗާޕުކޮށްގެން ގެނެސްފައިވާ 10ރ. އާއި 100ރ. ގެ މިއަދު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ އާ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރުގެ ސޮޔާއެކު ނެރުނު ފުރަތަމަ ނޫޓުތަކެވެ.

ރާއްޖޭގެ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) މދިޔަ އަހަރު ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ 5ރ. އާއި 10ރ. އަދި 20ގރ.ގެ އިތުރުން 50ރ. އަދި 100ރ. އާއި 500ރ. ގެ ނޫޓުތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު ޑރ. އަޒީމާ އާދަމް އެވެ.

ކުރިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ނޫޓުތަކުގެ ބަދަލުގައި އާ ނޫޓުތަކެއް "ޕޮލިމާ" ކަރުދާހުގައި ޗާޕުކޮށްގެން ނެރެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް ބައި ގަރުނު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހު އެވެ.