ހަބަރު

އެމްޑީޕީއަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗު ދޫނުކުރަން ނިންމައިފި

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗު ދޫކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އިން ނިންމާ، އެކަން އެ ޕާޓީއަށް އަންގައިފި އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅޭ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް މި މަހުގެ 13، 14، 15، 20، 21 އަދި 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00 އިން ފެށިގެން މެންދަމު 12:00 އަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗު ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުން އެދި އެމްޑީޕީއިން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި ވަނީ ހަ ދުވަހަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ދޫކޮށްދޭން އެމްޑީޕީން އެދިފައި ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން "އަވަސް" އިން ސުވާލު ކުރުމުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ ކޮންސަލްޓަންޓް އަހުމަދު ފަޒާލް ވިދާޅުވީ އީސްޓް ކޯސްޓް ރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަޓިފިޝަލް ބީޗު އެމްޓީސީސީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ ސަރަހައްދު އެއްވެސް ހަރަކާތަކަށް ދޫނުކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރުމަށް އެމްޑީޕީ އިން ހުއްދައަށް އެދިފައިވާތީ އެ އެތަން ހަވީރު 4:00 އަކުން ރޭގަނޑު 12:00 އާ ހަމަޔަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް ފަޒާލް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެކަން މިހާރު އެމްޑީޕީއަށް ސީޓީއަކުން އަންގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފަޒާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އިން މިހެން ބުނި ނަމަވެސް ސިނަމާލޭ ބްރިޖު ހުޅުވުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ވަނީ ބޮޑު ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފަ އެވެ.