ހަބަރު

ސިނާންގެ ބަންދާ މެދުވެސް ކޯޓުން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

Sep 24, 2018
2

ފެބުރުއަރީ އެކެއްގެ އަމުރަށް ފަހު ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި، މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން ގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިއަދު ހަވީރު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ޝެޑިއުލް ކޮށްފި އެވެ.

ސިނާންގެ އާއިލާގެ މެންބަރަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ ސިނާން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަނީ މިއަދު ހަވީރު 5:00 ގައި ކަމަށެވެ. ސިނާން ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ ވަނީ ހަތް މަސްވެފަ އެވެ. އެކެއް ފެބުރުއަރީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް ފަހު، ސިނާންގެ މައްޗަށް ވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކޮށްފަ އެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ..