ދުނިޔެ

މޯދީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

Jul 10, 2015

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާކިސްތާނަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޖަޔަޝަންކަރު ނޫސްވެރިންނަށް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ބެހޭ އިސް އޮފިޝަލުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ވެސް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ، އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މޯދީ އާއި ނަވާޒް ޝަރީފް ބައްދަލުކުރައްވާފައި މި ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. އެ ގޮތުން، މޯދީ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު ފެށި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުން މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު އިންޑިއާ ވަނީ ވަކިވެފަ އެވެ. އެ ގޮތަށް ނިންމީ ޕާކިސްތާނުން އިންޑިއާގެ ދާހިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ދެ ގައުމުން ވެސް މިލްކުވެރިކަމަށް ދައުވާކުރާ ކަޝްމީރުގައި ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، 2008 ގައި މުމްބާއީގައި ދިން ވަރުގަދަ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ރޭވުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ ޒަކީރު ރަހުމާން ލަކުވީ ޕާކިސްތާނުގެ ކޯޓަކުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު މިނިވަންކުރި މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އިންޑިއާ އިން ވަނީ އެ މައްސަލައިގައި ޕާކިސްތާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޕާކިސްތާނަށް ފާޑުކިޔާފަ އެެވެ.