މަޖިލިސް އިންތިހާބު 2019

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޖަމީލަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބަކާ ކުރިމަތި ވެއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދަށް އިންތިހާބުގައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބަކާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފި އެވެ.

އެމަނިކުފާނާ ވާދަކުރެއްވި ތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ، އަމިއްލަ ގޮތުން ވިލިމާލެއަށް ކުރިމަތިލެއްވި އަހުމަދު އުޝާމް އެވެ. އުޝާމަކީ މީގެ ކުރިން ޑެޕިއުޓީ އޭޖީކަން ވެސް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

އުޝާމް އާއި ޖަމީލްގެ އިތުރުން އެ ދާއިރާއަށް، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ޔާމީން އަހުމަދު (ޔާންޓޭ) އެވެ.