އަހުމަދު ނާއިފް
ރިޕޯޓަރެއް

އަހުމަދު ނާއިފު ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް އައީ 2010 ވަނަ އަހަރު ސަން އޮންލައިންގެ ޖާނަލިސްޓެއްގެ ވަޒީފާއިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ނާއިފު ވަނީ ހަވީރު ނޫހުގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.