ދުނިޔެ

ލަންކާ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

Apr 21, 2019

މިއަދު ސްރީލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެ އަށް ހަމަލާގެ ތެރެއިން ގިނަ ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ޖާނުން ފިދާވެގެން ކަމަށް ވެސް ލަންކާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ރުވާން ވިޖޭވަރުދަނައާ ހަވާލާދީ ބީބީސީ ނޫހުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

އެ ހަމަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ފަހަތުގައި ތިބި މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ ކަމަށް ވިޖޭވަރުދަނަ ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

"މިގައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ ގްރޫޕުތަކާއި ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން. އަދި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އެފަދަ މީހުން ކުރަމުންދިޔަ ކަންކަން ހުއްޓުވާނަން،" ވިޖޭވަރުދަނަ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް، މިއަދު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް މިނިސްޓަރު ސީދާ ވިދާޅެއްނުވެ އެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ކްރިސްޓިއަނުން ފާހަގަ ކުރާ އީސްޓާއާ ދިމާކޮށް ކޮލޮމްބޯގައި ދެ ފައްޅީގެ އިތުރުން، ކޮލޮމްބޯގައި ހުންނަ ތިން ހޮޓަލަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއް ވަނީ ދީފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން، ދެހިވަލަ ޒޫ ކައިރީގައި ހުންނަ ހޮޓަލެއްގެ އިތުރުން، މައި އެއާޕޯޓު ކައިރީގައި އޮންނަ ޑެމަޓަގޮޑާގައި ވެސް ވަނީ ބޮން ގޮއްވައިފަ އެވެ. އެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 185 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފަ އެވެ.

މިއަދުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ނުބައި މައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަ އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި، ފޭސްބުކް، ވައިބާގެ އިތުރުން ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް މެސެޖު ނުކުރެވޭގޮތަށް ވަނީ މިހާރު ވަނީ ހަދާފަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިއަދު ހަވީރު 6:00 ން ފެށިގެން މާދަމާ ހެނދުނު 6:00 އާ ހަމައަށް ފުލުހުން ކާފިއު ހިންގާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.