ހަބަރު

ހުޅުމާލޭގައި ކާރަކަށް ގެއްލުންތައް ދީފި

May 16, 2019

ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ކާރަކަށް ގެއްލުންތައް ދިން މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބަލަން ފަށާފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓެއްގެ ފުރަގަހުގައި އޮތް ކާރަކަށް ގެއްލުންތައް ދީ އެ ކާރުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅާލި މައްސަލައެކެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މިރޭ އިރު އޮއްސުނު ވަގުތު އެވެ.