ވިޔަފާރި

އިންޑޯމީ ނޫޑްލްސްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިލީން ފަށައިފި

ރާއްޖެއަށް ކެއުން ބުއިމުގެ ގިނަ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރާ ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން އިންޑޯމީ ނޫޑްލްސްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އިންޑޯމީ ނޫޑްލްގެ ހަތަރު ޕެކެޓު ގަތުމުން އެއް ޕެކެޓު ހިލޭ ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލްއިން އިމްޕޯޓް ކުރާ މި ނޫޑްލްސް ލިބެން ހުންނާނީ މާލޭގެ "ސްޓޮޕް އެންޑް ޝޮޕް" މާޓުންނެވެ. އަދި އެހެން ވެސް ބައެއް ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

"އިންޑޯމީ ނޫޑްލްސް" ޕެކެޓް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަނީ އެންމެ މަތީ ފުޑްގްރޭޑްގެ ޕެކިންގައި ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށެވެ.

ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މަގްބޫލު މި ނޫޑްލްސް ޕެކެޓަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމު ތަކެއްގެ އިތުރުން ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި ބޭނުން ކުރާ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނޫޑްލްސް އެވެ.

ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން އަންނަނީ ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް ކަވަން ބްރޭންޑުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.