ތެލުގެ އަގު

އެސްޓީއޯއިން ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

Jul 14, 2019

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯއިން ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލްގެ އަގުން 1ރ. ހެޔޮ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ އެސްޓީއޯ އިން މި އަހަރު ތެރޭގައި ތެލުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރާ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރެވެ. މި ބަދަލާއެކު މާދަމާއިން ފެށިގެން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ލިބެން ހުންނާނީ 10.13 ރ. އަށެވެ.