ދުނިޔެ

އިރާގު މުޒާހަރާގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލިއްޖެ

އިރާގުގެ ސަރުކާރު ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދާ ސިޔާސީ ޕާޓިތަކާ ދެކޮޅަށް ފާއިތުވި ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ކޮންޓްރޯލް ގެއްލި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

މުޒާހަރާގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ފެށުމުން ފުލުހުން ވަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ގަޔަށް ބަޑި ވެސް ޖަހާފަ އެވެ. ބަޑި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން 13 މީހަކު ވެސް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އިރާގު ފުލުހުން ޖެހި ބަޑީގައި 13 މީހުން މަރާލައިފައި ވަނީ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގަ އެވެ.

ފުލުހުން އާންމުނާ ދެކޮޅަށް ބަޑި ބޭނުން ކުރަން ޖެހުނީ ލައިވް ވަޒަން ބޭނުން ކޮށްގެން ވެސް މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ނުވުމުން ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި މުޒާހަރާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި ބައިވެރިން ވެސް ދަނީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އޮފިޝަލުންނަށް ހަމަލާދެމުންނެވެ.