ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
Maldives Cases
17
Confirmed
13
Recoverd
0
Deaths
Global Cases
723,740
Confirmed
152,042
Recoverd
34,018
Deaths
ހަބަރު

ވައިރަސް ފެތުރިއްޖެ ނަމަ ފުނަދޫ އައިސޮލޭޝަން ރަށަކަށް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ރާއްޖޭގައި ފެތުރި ފުޅާ ވެއްޖެ ނަމަ، މާލެ ކައިރީ އޮތް ފުނަދޫގައި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ އެއް ގާއިމް ކުރާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގަައި މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބަައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގައި މި ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ މިންވަރާ އަޅާ ބަލާފައި އިތުރު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ފުނަދޫ އައިސޮލޭޝަން ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ރަށުގައި މިހާރު ހުސްކޮށް ހުރި ޖާގަ މިކަމަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރަށް، އެ ވައިރަސް ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ފެނިއްޖެ ނަމަ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އާ ގުޅިގެން ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ސްކްރީން ކުރުން ހަރުދަނާ ވާ ވަރަކަށް މީހުންނާ ސުވާލު ކުރުންވެސް އިތުރުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަމުގެ ތެރޭގައި އެއާޕޯޓުގައި ތާމަލް ކެމެރާ އިން ޓެސްޓުކޮށް ސުވާލު ކުރާ މީހުންނަކީ ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން ނޫން ކަމަށާއި މިއީ ސްކްރީން ކުރުމުގެ ކަންކަން ވަރުގަަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"އެއާޕޯޓުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ކެމެރާ އިން ދެނެގަންނަނީ މީހާގެ ބޮޑީ ޓެމްޕަރޭޗާ. އެއަށް ބަލާފައި ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލުތައް އަދި ފުރަތަމަ އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ތެރެއިން އައިޑެންޓިފައި ކުރާނީ ޓެސްޓުތައް ކުރަންޖެހޭތޯ"

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ އަށް މި ހާލަތު ދިމާވެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ ފަންނީ މީހުންނާއި ރިސޯސްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެ އޮތީ ޕެނިކް ވާން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ނޫން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާއިރު މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 40 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އަދި އެކި ގައުމުތަކުން 1،700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ގައިން އެ ވައިރަސް މިހާރު ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. ޗައިނާގެ އިތުރުން 10 ގައުމަކުން މި ވައިރަސް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.