ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ހަބަރު

ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އިތުރު 10،000 ޓެސްޓު ކިޓު ހަދިޔާކޮށްފި

ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ ފަރާތުން އިތުރު 10،000 ޓެސްޓްކިޓް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުކުރުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމަށް ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން ވަނީ މިއަދު 10،000 ޓެސްޓްކިޓް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

މި ކިޓްތައް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވަނީ ދަރުބާރުގޭގަ އެވެ. ޓެސްޓް ކިޓް ތަކާއި ރާއްޖެއިން ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވަނީ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަންދޫބު ޑރ. އަރުވިންދު މާތުރު އާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި، އެޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފަ އެވެ.

މިއަދު ހަދިޔާކުރި ޓެސްޓްކިޓު ތަކާއެކު 41،000 ކިޓު ޑަބްލިއުއެޗްްއޯ އިން ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދިނެވެ. އަދި މި ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ފަހުންވެސް އެހީ ލިބެމުންދާނެ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެ އެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްްއޯ އިން ދަަނީ ފަންނީ އެހީތެރިކަމުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކިސަރަހައްދުތަކުގައި މިބައްޔަށް ޓެސްޓުކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އެކިކަހަލަ އާލާތްތައް ހޯދުމަށްވެސް އެހީވަމުންނެވެ. އަދި އެހެން ޖަމާއަތްތަކުގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް ހޯދުމުގައިވެސް އެޖަމިއްޔާއިން އެހީ ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.