އައިޝާ އަޝްރަފް

އައިޝާ އަޝްރަފު ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނުކުމެ އަވަސް އޮންލައިންގެ ޓީމާ ގުޅުނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ދިޓީވީގައި މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. ފަހުން ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއެއް ވެސް އައިޝާ އަދާކުރި އެވެ. މިހާރު އައިޝާއަކީ އަވަސް ޓީމްގެ މުހިންމު މެންބަރެކެވެ.