ހަބަރު

ކޮކާކޯލާގެ ޔޫރޯ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

ކޯލާ ބޮއިގެން ޔޫރޯގެ މެޗެއް ބަލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ހޮވާ ނަސީބުވެރިންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި އެވެ.

ކޮކާ ކޯލާއިން ބުނީ ކޯކް ފުޅިއެއް ގަނެ، މަތިގަނޑުގަ އިންނަ ނަންބަރު އެސްއެމްއެސް ކޮށްގެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ނަސީނުވެރިޔަކު ހޮވާ ކަމަށާއި ހަފުތާގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް ޔޫރޯގައި އަޔަލޭންޑަށް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އައިފޯން 11 އެއް ދެ އެވެ.