ހަބަރު

ވައިކަރަދޫއިން ކިނބުލެއް ފެނިއްޖެ

ހދ. ވައިކަރަދޫޢަށް ކިނބުލެއް ލައްގައިފި އެވެ.

އެ ރަަށަށް ކިނބުލެއް ލައްގާފައިވަނީ މިއަދު އިރުއޮއްސެން ދަނިކޮށެވެ. ރަށު ގޮނޑުދޮށަށް ކިނބޫ ލެއްގި އިރު އޭތި އޮތީ މަރުވެފަ އެވެ. ކިނބޫ ލައްގާފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އެ ރަށެ ޒުވާނަކަށެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ފޫޓުގެ އެ ކިނބޫ ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖެއިން އެކި ފަހަރު މަތިން ކިނބޫ ފެނިފައިވެ އެވެ.