ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
Maldives Cases
17
Confirmed
13
Recoverd
0
Deaths
Global Cases
723,740
Confirmed
152,042
Recoverd
34,018
Deaths
ކޮވިޑް-19

ލަންކާގައި ކާފިއުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އިއުލާނުކުރި ކާފިއުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

ލަންކާގައި ކާފިއު އިއުލާނު ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ. ކާފިއު އިއުލާނު ކުރީ ހުކުރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00 ފެށިގެން ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ނަމަވެސް ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން އަޖިތު ރޮހާނާ ރޭ ވިދާޅުވީ ކާފިއުގެ މުއްދަތު މިހާރު އިތުރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކާފިއު ދެމިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލަންކާގެ ރައީސް އޮފީހުން ވެސް ރޭ ވަނީ އެކަމާ ގުޅޭ ޕްރެސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނެރެފަ އެވެ. އެ ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކާފިއުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގޭގައި ތިބުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ކާފިއުގެ ވަގުތުތަކުގައި މަގުތަކުގައި އުޅުމާއި، ގޭގައަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ވެސް ވަނީ މަނާ ކޮށްފަ އެވެ. ހަމައެކަނި ހުއްދަ އޮންނަނީ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭރަށް ނިކުތުމަށެވެ. ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ލަންކާއިން ވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ހުރިހާ ދަތުރެއް ވެސް ހުއްޓާލާފަ އެވެ.