ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
Maldives Cases
18
Confirmed
13
Recoverd
0
Deaths
Global Cases
788,740
Confirmed
165,042
Recoverd
38,018
Deaths
ހަބަރު

ކޮވިޑް-19 އިން އިތުރު މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު އަލީ މިރޭ ވިދާޅުވީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް މީހެއް ޑަބަލް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިއްޔެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ކޮވިޑް-19 ބަލިން ތިން މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާކަން ހާމަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އޭގެ ކުރިން ފަސް މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާކަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއިން ހާމަކޮށްފައިވެ އެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ނުވައަކަށް އެރީ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 13 މީހެކެވެ. އެއީ މުޅިން ވެސް ބިދޭސީންނެވެ. މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް މީހެއް ރާއްޖެއިން ނުފެންނަތާ މިހާރު ވަނީ ހަފުތާއަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފަ އެވެ.

ބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވެސް އަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު މާދަމާއިން ފެށިގެން ބަންދުވާނެ އެވެ. ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ ނާދެވޭނެ އެވެ. މިހާރު ސަރުކާރުން ދަނީ ކިރިޔާ ވެސް ޝައްކުވާ އަލާމާތެއްވާނަމަ އެ މީހެއްގެ ޓެސްޓް ހަދަމުންނެވެ.