ވިޔަފާރި

ހެޕީމާކެޓުން ރޯދަ އަށް ފިނިކުރި ބާވަތްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

Apr 6, 2020
1

އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ގިނަ ބާވަތްތައް ވިއްކާ، ހެޕީމާކެޓުން ރޯދަ އަށް ހާއްސަކޮށް ފިނިކުރި ބާވަތްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

ހެޕީ މާކެޓުން ބުނީ އެހެން ރޯދަ މަސް ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް، ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ބާވަތްތައް

 • ހޯޕް ޗިކަން
 • ޗިކަން ޑްރަމްސް ސްޓިކް
 • ބީފް ޗަންކްސް
 • އަސްދޫނި މަސް
 • ވެގާ މިލްކް (900ގ)
 • ވެގާ މިލްކް (1.8 ގްރާމްގެ ދަޅު)

ހެޕީ މާކެޓުން ބުނި ގޮތުގައި ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަަގު ހެޔޮ ކުރުމުގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ އިތުރުން އައްޑު އާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ ފިހާރަތަކުން މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރުގެ އަގުތައް

 • ކުކުޅު ކިލޯއެއް 27ރ. އަށް
 • އަސްދޫނި ކިލޯއެއް 70ރ.
 • ވެގަ ހިކިކިރު 900ގ. ގެދަޅު ކޭހެއް: 1،180ރ.
 • ވެގަ ހިކިކިރު ދަޅު 1.8 ގްރާމްގެ ދަޅު ކޭހެއް: 1،180ރ. އަށް
 • ބޯންލެސް ޗިކަން ބްރެސްޓް ދެ ކިލޯ ކޭހެއް: 516ރ.
 • ޗިކަން ޑްރަމްސް ސްޓިކް 900ގ. ކޭހެއް: 384ރ.
 • ބީފް ޗަންކްސް 900ގ. ކޭހެއް: 990ރ.

އެ ކުންފުނިން ވަނީ ރަށްރަށުގައި މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޯޓާ ހަމައަށް މުދާ ގެންގޮސް ދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދެމުންނެވެ. ހެޕީ މާކެޓަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފިނިކުރި ބާވަތްތައް ވިއްކަން ފެށި އެއް ކުންފުންޏެވެ.