ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ކޮވިޑް-19

މާލޭން އިތުރު 13 މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ

މާލޭ ސިޓީން އިތުރު 13 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ އަށް ދިވެއްސަކާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ފަސް މީހެކެވެ. މި 13 މީހުންނާއެކު މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 62 އަކަށް އެރީ އެވެ.

ޕޭޝަންޓް 70 - ޕޭޝަންޓް 82 މިހާރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި މި މީހުންނާ ގުޅުން އޮތް ފަރާތްތައް ދަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

މިއަދު 13 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވީއިރު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ދެ މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެވެ. އެއީ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކާއި ދިވެއްސެކެވެ. އެމީހުންނާ ގުޅުން އޮތް ފަރާތްތައް ވެސް ހޯދަމުންދާއިރު އެމީހުންނާ މާބޮޑު މައުލޫމާތެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

އިއްޔެ ވަނީ ކޮވިޑް-19އަށް ޖުމްލަ 15 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވީ ދެ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކާއި ހަ ދިވެހިންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ ބިދޭސީންނަކީ އިހުސާން ފިހާރައިގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ މީހުންނެވެ. އެހެންވެ އެ ފިހާރައަށް ދިޔަ މީހުން ހޯދުމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

އިއްޔެ ދެން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ހަތަރު ބިދޭސީންނާއި ތިން ދިވެހިންނެވެ. ބިދޭސީންއަކީ އިންޑިއާ މީހުންނެވެ.

ދެން މާލެއިން މީގެކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 14 ދިވެއްސަކާއި 15 ބަންގްލަދޭޝް މީހަކާއި ދެ އިންޑިއާ މީހުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މާބަނޑު އަންހެނަކާއި ތިން ކުޑަ ކުދިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މާލޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ލިލީ ސްޓޯރާ ގުޅުން އޮތް ކްލަސްޓާއިންނެވެ. އެގޮތުން އެތަނުގެ ދިވެހި މުވައްޒަފަކާއި 13 ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. އަދި އެމީހުން ގުޅުން އޮތް 68 މީހަކު ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަ އެވެ. އެމީހުންގެ ޓެސްޓްތައް ދަނީ ހަދަމުންނެވެ.

އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކޭސްއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ހާލަތު ދަށް ބިދޭސީން ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެއްސި އަމީން ހިޔާ ކުއާޓާސްގައި ހުއްޓާ ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ކޭސް އެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން އުޅޭ އެ ތަނުގައި އޭނާއާ ކޮންޓެކްޓްވީ 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަ ތިއްބެވެ. އެ ތަން ވަނީ މޮނީޓަރިން ހާލަތުގަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާތީ ސަރުކާރުން ދަނީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަމުންނެވެ. މާލެ އެއްކޮށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާއިރު އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރު ކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ވެސް މުޅި ރާއްޖޭގައި ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. އަދި، މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދިޔަ މީހުން އެކަހެރިވާން ވެސް ވަނީ އަންގާފަ އެވެ.