ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ހަބަރު

ބީއެމްއެލް ހުޅުވާނީ ތިން ދުވަހު

May 17, 2020

ހިދުމަތް ދޭން މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހާއި 20 އަދި 26 ވަނަ ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް އެ ބޭންކުގެ ބައެއް އަސާސީ ހިދުމަތްތަކަށް މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހާއި 20 ވަނަ ދުވަހާއި 26 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވައިގެން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެ ދުވަސްތަކުގައި ބޭންކް ހުޅުވާނީ ހެނދުނު 9:30 އިން މެންދުރު 12:00 އަށެވެ. އެ ދުވަސްތަކުގައި ބޭންކުން ލިބޭނީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފާ ކުރުމުގެ ހިދުމަތެވެ. އެ ހިދުމަތް ހޯދަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ޓީޓީ އެޕްލިކޭޝަނާއި ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް އީމެއިލުން ފޮނުވޭނެ އެވެ. އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް ވެސް ޓީޓީ އެޕްލިކޭޝަނަށް ހުށަހެޅޭނެ އެވެ.