ހަބަރު

ދިރާގުން 55 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ ދެނީ

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން، 55 ޕަސެންޓް އިތުރު ޑޭޓާ އެލަވަންސް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް މިނީ ބޫސްޓާ އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ބޫސްޓާތައް މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހާއި ދެމެދު އެކްޓިވޭޓް ކޮށްގެން 55 ޕަސެންޓް އިތުރު ޑޭޓާ އެލަވަންސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ޑޭޓާގެ ސަބަބުން ދިރާގު މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާއަށް ފޮނުވާ، މި ޗުއްޓީ ތެރޭގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ކަންތައްތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ކުރެވޭނެ އެވެ.