ވިޔަފާރި

އެސްޓީއޯ އަށް ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި 104 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް

Jul 31, 2020
5

އެސްޓީއޯ އަށް މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 104 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ކަމަށްވާ އެސްޓީއޯގެ މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓް ދައްކާ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 104 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 114 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ.

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯގެ ސާފު ފައިދާ ދަށްވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިގްތިސޯދު ހީނަރުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ހީނަރުވުމުންނެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ރިޕޯޓް ދައްކާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އަށް ވަނީ ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސްފަ އެވެ. މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ފައިދާ އާއި އާމްދަނީ ދަށްވިއިރު، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިގްތިސޯދަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުންފުނި ތަކަށް ވަނީ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެފަ އެވެ.